Om Bakkebo


Gården Bakkebo ejes idag af Torben og Pia Lundsgaard, der bor på gården sammen med børnene Signe og Andreas.

Vi købte gården i fri handel i 2001 . Besætningen bestod dengang af 180 søer i 3 ugers drift og uk. produktion med salg af 30 kg grise og 45 Ha agerjord til.

Dette ændrede vi dog med det samme til ugedrift, og 250 søer i de samme bygninger.

I 2003 forpagtede vi Snaremosegård med tilhørende 54 Ha agerjord samt ældre slagtesvinestalde med plads til 1.400 slagtesvin. 

August 2005 fik vi tilladelse til 550 søer med produktion af 30 kg`s grise, denne tilladelse ønskede vi dog at ændre til en anderledes produktion og fik i december 2006  godkendelse fra kommunen.

Vi kunne nu udvide til 905 årssøer med produktion af 10.000          30 kg´s smågrise svarende til 267,6 dyreenheder. Det krævede dog, at vi etablerede et gylleforsuringsanlæg.

2007 startede vi med at leje slagtesvinstaldene på Ølstrupgård. Her kan vi lave 2.600 slagtesvin,svarende til 84 dyreenheder.

Juli 2007 købte vi Snaremosegård.  Vi ansatte de første Rumænere og købte derfor et lille hus i Lindelse til medarbejder bolig.  Midt i oktober startede vi med at grave grund til de nye stalde. Gråkjær Staldbyg stod for entreprisen.  I stedet for gyllebeholder valgte vi at få etableret en gyllelagune.

 

Maj 2008 blev første etape af byggeriet færdigt, vi tog dermed den nye løbestald samt de nye farestalde i brug, de sidste håndværkere forlod os i september og dermed blev transponder og klimastalde også taget i brug.                                                                                                    

 

Udviklet af landIT